Khi nói về lực kéo về trong dao...

Chương 1: Dao Động Cơ Khi nói về lực kéo về trong dao động điều hòa l...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Khi nói về lực kéo về trong dao động điều hòa luôn
A. sớm pha π/2 so với vận tốc.

B. hướng ra xa vị trí cân bằng.

C. ngược pha với gia tốc.

D. trễ pha π/2 so với li độ.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

lực kéo về trong dao động điều hòa luôn sớm pha π/2 so với vận tốc.

chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP