Phát biểu nào sau đây về gia tốc...

Chương 1: Dao Động Cơ Phát biểu nào sau đây về gia tốc trong dao động...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Phát biểu nào sau đây về gia tốc trong dao động điều hòa là sai?
A. Ở biên âm hoặc biên dương gia tốc của vật có giá trị cực đại.
B. Độ lớn của gia tốc tỉ lệ với độ lớn của li độ.
C. Véc tơ gia tốc luôn hướng về vị trí cân bằng.
D. Véc tơ gia tốc luôn cùng hướng với lực tác dụng lên vật.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Ở biên âm hoặc biên dương gia tốc của vật có giá trị cực đại hoặc cực tiểu

chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP