Hai chất điểm dao động điều hòa cùng...

Chương 1: Dao Động Cơ Hai chất điểm dao động điều hòa cùng tần số và ...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Hai chất điểm dao động điều hòa cùng tần số và dao động (1) sớm pha π/2 so với dao động (2). Đồ thị biểu diễn li độ x1 của chất điểm (1) phụ thuộc vào vận tốc v2 là hình gì?
A. đoạn thẳng.

B. đường thẳng.

C. elip.

D. parabol.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đồ thị biểu diễn li độ x1 của chất điểm (1) phụ thuộc vào vận tốc v2 là đoạn thẳng.

chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP