Một vật dao động điều hòa thương số...

Chương 1: Dao Động Cơ Một vật dao động điều hòa, thương số giữa gia t...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Một vật dao động điều hòa, thương số giữa gia tốc và đại lượng nào của vật có giá trị không đổi theo thời gian?
A. Vận tốc.

B. Li độ.

C. Tần số.

D. Khối lượng.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Một vật dao động điều hòa, thương số giữa gia tốc và li độ luôn ko thay đổi

chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP