Trong dao động điều hòa của chất điểm...

Chương 1: Dao Động Cơ Trong dao động điều hòa của chất điểm, vectơ gi...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Trong dao động điều hòa của chất điểm, vectơ gia tốc và vectơ vận tốc cùng chiều khi chất điểm
A. chuyển động theo chiều dương. B. đổi chiều chuyển động.
C. chuyển động từ vị trí cân bằng ra vị trí biên. D. chuyển động về vị trí cân bằng.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

vectơ gia tốc và vectơ vận tốc cùng chiều khi chất điểm chuyển động về vị trí cân bằng.

chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP