Li độ của một vật phụ thuộc vào...

Chương 1: Dao Động Cơ Li độ của một vật phụ thuộc vào thời gian theo ...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Li độ của một vật phụ thuộc vào thời gian theo phương trình x = Asinωt (x đo bằng cm, t đo bằng s). Khi vật giá trị gia tốc của vật cực tiểu thì vật
A. ở vị trí cân bằng.

B. ở biên âm.

C. ở biên dương.

D. vận tốc cực đại.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Khi giá trị gia tốc của vật cực tiểu thì vật ở biên dương.

chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP