Tìm phát biểu đúng cho dao động điều...

Chương 1: Dao Động Cơ Tìm phát biểu đúng cho dao động điều hòa. A. Kh...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Tìm phát biểu đúng cho dao động điều hòa.
A. Khi vật qua vị trí cân bằng vận tốc cực đại và gia tốc bằng 0.
B. Khi vật qua vị trí cân bằng vận tốc có độ cực đại và gia tốc bằng 0.
C. Khi vật ở vị trí biên, vận tốc cực tiểu và gia tốc cực tiểu.
D. Khi vật ở vị trí biên, vận tốc bằng gia tốc.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Khi vật qua vị trí cân bằng vận tốc có độ cực đại và gia tốc bằng 0.

B đúng

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP