Phát biểu nào sau đây về vận tốc...

Chương 1: Dao Động Cơ Phát biểu nào sau đây về vận tốc trong dao động...

2
Chương 1: Dao Động Cơ

Phát biểu nào sau đây về vận tốc trong dao động điều hòa là sai?
A. Ở biên âm hoặc biên dương vận tốc có giá trị bằng 0.
B. Ở vị trí cân bằng thì vận tốc có độ lớn cực đại.
C. Ở vị trí cân bằng thì tốc độ bằng 0.
D. Giá trị vận tốc âm hay dương tùy thuộc vào chiều chuyển động.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
1

tốc trong dao động điều hòa ở vị trí cân bằng thì vận tốc có độ lớn cực đại nên C sai

chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP