Con lắc lò xo dao động điều hoà...

Chương 1: Dao Động Cơ Con lắc lò xo dao động điều hoà, khi tăng khối ...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Con lắc lò xo dao động điều hoà, khi tăng khối lượng của vật lên 4 lần thì chu kỳ dao động của vật
A. tăng lên 4 lần.

B. giảm đi 4 lần.

C. tăng lên 2 lần.

D. giảm đi 2 lần.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

khi tăng khối lượng của vật lên 4 lần thì chu kỳ dao động của vật thì tăng lên 2 lần.

chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP