Thế năng của con lắc lò xo treo...

Chương 1: Dao Động Cơ Thế năng của con lắc lò xo treo thẳng đứng A. c...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Thế năng của con lắc lò xo treo thẳng đứng
A. chỉ là thế năng đàn hồi.

B. cả thế năng trọng trường và đàn hồi.

C. chỉ là thế năng trọng trường.

D. không có thế năng.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Thế năng của con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm cả thế năng trọng trường và đàn hồi.

chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP