Trong dao động điều hòa của con lắc...

Chương 1: Dao Động Cơ Trong dao động điều hòa của con lắc lò xo treo ...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Trong dao động điều hòa của con lắc lò xo treo thẳng đứng với điều kiện biên độ A lớn hơn độ giãn lò xo khi vật cân bằng. Lực đàn hồi của lò xo đổi chiều khi
A. vật ở vị trí cao nhất.

B. vật ở vị trí thấp nhất.

C. vật qua vị trí cân bằng.

D. vật đến vị trí lò xo không biến dạng.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Lực đàn hồi của lò xo đổi chiều khi vật đến vị trí lò xo không biến dạng.

chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP