Cơ năng của một vật dao động điều...

Chương 1: Dao Động Cơ Cơ năng của một vật dao động điều hòa A. biến t...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Cơ năng của một vật dao động điều hòa
A. biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ bằng một nửa chu kỳ dao động của vật.
B. tăng gấp đôi khi biên độ dao động của vật tăng gấp đôi.
C. bằng động năng của vật khi vật tới vị trí cân bằng.
D. biến thiên điều hòa theo thời gian với chu kỳ bằng chu kỳ dao động của vật.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Cơ năng của một vật dao động điều hòa bằng động năng của vật khi vật tới vị trí cân bằng.

chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP