Trong dao động điều hòa của con lắc...

Chương 1: Dao Động Cơ Trong dao động điều hòa của con lắc lò xo thẳng...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Trong dao động điều hòa của con lắc lò xo thẳng đứng thì lực đóng vài trò là lực kéo về là
A. lực đàn hồi của lò xo. B. lực quán tính của vật.
C. tổng hợp lực đàn hồi và trọng lực. D. trọng lực.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

lực đóng vài trò là lực kéo về là tổng hợp lực đàn hồi và trọng lực.

chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP