Phát biểu nào là sai? Cơ năng của...

Chương 1: Dao Động Cơ Phát biểu nào là sai? Cơ năng của dao động tử đ...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Phát biểu nào là sai? Cơ năng của dao động tử điều hoà luôn bằng
A. tổng động năng và thế năng ở thời điểm bất kỳ.
B. động năng ở thời điểm ban đầu.
C. thế năng ở vị trí li độ cực đại.
D. động năng ở vị trí cân bằng.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Cơ năng của dao động tử điều hoà luôn bằng động năng ở thời điểm ban đầu.

chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP