Hai chất điểm dao động điều hòa cùng...

Chương 1: Dao Động Cơ Hai chất điểm dao động điều hòa cùng tần số trê...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Hai chất điểm dao động điều hòa cùng tần số trên đường thẳng Ox. Tại thời điểm t, hai chất điểm đều có động năng bằng 3 lần thế năng, khi đó chúng có li độ cùng dấu nhau và chuyển động ngược chiều nhau. Kết luận nào sau đây đúng?
A. Hai chất điểm dao động lệch pha nhau π/6. B. Hai chất điểm dao động lệch pha nhau π/3.
C. Hai chất điểm dao động vuông pha. D. Hai chất điểm dao động lệch pha nhau 2π/3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hai chất điểm dao động lệch pha nhau 2π/3.

chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP