Chủ trương của Đảng ta trong cuộc đấu...

Chủ trương của Đảng ta trong cuộc đấu tranh chống ngoại xâm, nội phản...

0
Chủ trương của Đảng ta trong cuộc đấu tranh chống ngoại xâm, nội phản (từ 9-1945 đếntrước 19-12-1946) được đánh giá là
cứng rắn về nguyên tắc, mềm dẻo về sách lược. cứng rắn về sách lược, mềm dẻo về nguyên tắc.vừa cứng rắn, vừa mêm dẻo về nguyên tắc. mềm dẻo cả về nguyên tắc và sách lược.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
cứng rắn về nguyên tắc, mềm dẻo về sách lược.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP