Một trong những nguyên nhân dẫn tới sự...

Một trong những nguyên nhân dẫn tới sự thất bại của Việt Nam Quốc dân...

0
Một trong những nguyên nhân dẫn tới sự thất bại của Việt Nam Quốc dân đảng là do
hai khuynh hướng cách mạng tư sản và vô sản không thể cùng tồn tại trong một phong trào.thực dân Pháp còn mạnh, có nhiều biện pháp ngăn cản sự phát triển của tổ chức này.Quần chúng nhân dân không ủng hộquá trình truyền bá lí luận giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc vào Việt Nam.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
thực dân Pháp còn mạnh, có nhiều biện pháp ngăn cản sự phát triển của tổ chức này.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP