Chuỗi pôlipeptit do gen đột biến tổng hợp...

Chuỗi pôlipeptit do gen đột biến tổng hợp so với chuỗi pôlipeptit do ...

0
Chuỗi pôlipeptit do gen đột biến tổng hợp so với chuỗi pôlipeptit do gen bình thường tổng hợp có số axit amin bằng nhau nhưng khác nhau ở axit amin thứ 80. Đột biến điểm trên gen cấu trúc này thuộc dạng
thay thế một cặp nuclêôtit ở bộ ba thứ 80.thêm một cặp nuclêôtit vào vị trí 80.thay thế một cặp nuclêôtit ở bộ ba thứ 81.mất một cặp nuclêôtit ở vị trí thứ 80.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
thay thế một cặp nuclêôtit ở bộ ba thứ 81.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP