Hiện tượng hoán vị gen làm tăng tính...

Hiện tượng hoán vị gen làm tăng tính đa dạng ở các loài giao phối vì

0
Hiện tượng hoán vị gen làm tăng tính đa dạng ở các loài giao phối vì
tất cả các NST đều xảy ra tiếp hợp và trao đổi chéo các đoạn tương ứng.đời lai luôn luôn xuất hiện số loại kiểu hình nhiều và khác so với bố mẹ.giảm phân tạo nhiều giao tử, khi thụ tinh tạo nhiều tổ hợp kiểu gen, biểu hiện thành nhiều kiểu hình.trong trong quá trình phát sinh giao tử, tần số hoán vị gen có thể đạt tới 50%.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
giảm phân tạo nhiều giao tử, khi thụ tinh tạo nhiều tổ hợp kiểu gen, biểu hiện thành nhiều kiểu hình.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP