Ở người bệnh bạch tạng do gen d...

Ở người, bệnh bạch tạng do gen d nằm trên nhiễm sắc thể thường gây ra...

0
Ở người, bệnh bạch tạng do gen d nằm trên nhiễm sắc thể thường gây ra. Những người bạch tạng trong quần thể cân bằng được gặp với tần số 0,04%. Cấu trúc di truyền của quần thể người nói trên sẽ là:
0,64DD + 0,34Dd + 0,02dd =10,0004DD + 0,0392Dd + 0,9604dd =10,9604DD + 0,0392Dd + 0,0004dd =10,0392DD + 0,9604Dd + 0,0004dd =1

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
0,9604DD + 0,0392Dd + 0,0004dd =1

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP