Ở một loài thực vật gen A qui...

Ở một loài thực vật, gen A qui định quả đỏ trội hoàn toàn so với gen ...

0
Ở một loài thực vật, gen A qui định quả đỏ trội hoàn toàn so với gen a qui định quả vàng. Cho cây 4n có kiểu gen aaaa giao phấn với cây 4n có kiểu gen AAaa, kết quả phân tính đời lai là
1 đỏ: 1 vàng.11 đỏ: 1 vàng.3 đỏ: 1 vàng.5 đỏ: 1 vàng.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
5 đỏ: 1 vàng.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP