Nhóm động vật nào sau đây có hệ...

Nhóm động vật nào sau đây có hệ tuần hoàn hở?

-1
Nhóm động vật nào sau đây có hệ tuần hoàn hở?
Chân khớp và lưỡng cưThân mềm và bò sátThân mềm và chân khớpLưỡng cư và bò sát

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Thân mềm và chân khớp

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP