Theo Menđen phép lai giữa 1 cá thể...

Theo Menđen, phép lai giữa 1 cá thể mang tính trạng trội với 1 cá thể...

0
Theo Menđen, phép lai giữa 1 cá thể mang tính trạng trội với 1 cá thể lặn tương ứng được gọi là
lai phân tích.lai khác dòng.lai cải tiến.lai thuận-nghịch

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
lai phân tích.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP