Trong opêron Lac vai trò của cụm gen...

Trong opêron Lac, vai trò của cụm gen cấu trúc Z, Y, A là:

0
Trong opêron Lac, vai trò của cụm gen cấu trúc Z, Y, A là:
tổng hợp prôtein ức chế bám vào vùng khởi động để khởi đầu phiên mã.tổng hợp các loại enzim tham gia vào phản ứng phân giải đường lactôzơ.tổng hợp prôtein ức chế bám vào vùng vận hành để ngăn cản quá trình phiên mã.tổng hợp enzim ARN polimeraza bám vào vùng khởi động để khởi đầu phiên mã.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
tổng hợp các loại enzim tham gia vào phản ứng phân giải đường lactôzơ.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP