Cấu trúc di truyền của quần thể ban...

Cấu trúc di truyền của quần thể ban đầu : 0,2 AA + 0,6 Aa + 0,2 aa = ...

0
Cấu trúc di truyền của quần thể ban đầu : 0,2 AA + 0,6 Aa + 0,2 aa = 1. Sau 2 thế hệ tự phối thì cấu trúc di truyền của quần thể sẽ là:
0,425 AA + 0,15 Aa + 0,425 aa = 1.0,4625 AA + 0,075 Aa + 0,4625 aa = 1.0,35 AA + 0,30 Aa + 0,35 aa = 1.0,25 AA + 0,50Aa + 0,25 aa = 1.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
0,425 AA + 0,15 Aa + 0,425 aa = 1.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP