Hướng động là:...

Hướng động là:

0
Hướng động là:
Hình thức phản ứng của một bộ phận của cây truớc tác nhân kích thích theo một hướng xác định.Hình thức phản ứng của cây truớc tác nhân kích thích theo nhiều hướng.Hình thức phản ứng của một bộ phận của cây trước tác nhân kích thích theo nhiều hướng.Hình thức phản ứng của cây trước tác nhân kích thích theo một hướng xác định.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Hình thức phản ứng của một bộ phận của cây truớc tác nhân kích thích theo một hướng xác định.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP