Một quần thể giao phối có thành phần...

Một quần thể giao phối có thành phần kiểu gen là dAA + hAa + raa = 1 ...

0
Một quần thể giao phối có thành phần kiểu gen là dAA + hAa + raa = 1 sẽ cân bằng di truyền khi
d.r = (h/2)2d = h = rtần số alen A = ar = h

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
d.r = (h/2)2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP