Con lắc lò xo - Lực hồi phục...

Con lắc lò xo - Lực hồi phục con lắc lò xo

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Ta có công thức tính lực hồi phục của con lắc lò xo như sau:

\(F_{hp}=F_{kv}=-kx\)

\(\left\{\begin{matrix}F_{hp max}=kA\\ F_{hp min}=-kA\end{matrix}\right.\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP