Construction crews have torn up the town's main...

Construction crews have torn up the town's main road ------- find tha...

0
Construction crews have torn up the town's main road ------- find that the underground water system is in the way of their plans.
so as only to even though in order that

2 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
đúng rồi
so as

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận
0
Đáp án đúng của câu này là:
only to

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP