Cường độ điện trường của một điện tích...

Cường độ điện trường của một điện tích phụ thuộc vào khoảng cách r đư...

1
Cường độ điện trường của một điện tích phụ thuộc vào khoảng cách r được mô tả như đồ thị bên. Biết 2r2 = r1 + r3 và các điểm cùng nằm trên một đường sức. Giá trị của x bằng

22,5 V/m 16 V/m13,5 V/m 17 V/m

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
16 V/m

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP