Cường độ điện trường gây ra bởi điện...

Chương 1: Điện Tích. Điện trường Cường độ điện trường gây ra bởi điện...

0
Chương 1: Điện Tích. Điện trường

Cường độ điện trường gây ra bởi điện tích Q = 5.10-9 (C), tại một điểm trong
chân không cách điện tích một khoảng 10 (cm) có độ lớn là:
A. E = 0,450 (V/m). B. E = 0,225 (V/m).

C. E = 4500 (V/m). D.E = 2250 (V/m).

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án c là đúng

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP