Dòng điện chạy qua bóng đèn hình của...

Chương 2: Dòng Điện Không Đổi Dòng điện chạy qua bóng đèn hình của mộ...

0
Chương 2: Dòng Điện Không Đổi

Dòng điện chạy qua bóng đèn hình của một ti vi thường dùng có cường độ
60 μA. Số electron đến đập vào màn hình của ti vi trong mỗi dây là:
A. 3,75.1014 (e). B. 7,35.1014 (e). C. 2,66.10-14 (e). D. 0,266.10-4 (e).

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án A là đúng ạ

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP