Cho một dòng điện không đổi trong 10s...

Chương 2: Dòng Điện Không Đổi Cho một dòng điện không đổi trong 10s đ...

0
Chương 2: Dòng Điện Không Đổi

Cho một dòng điện không đổi trong 10s điện lượng chuyển qua tiết diện
thẳng là 2 C. Sau 50s điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng đó là
A. 5 C B. 10 C C. 50 C D. 25C

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

2.5=10 đáp án B ạ

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP