Một bộ nguồn gồm 18 nguồn giống nhau...

Chương 2: Dòng Điện Không Đổi Một bộ nguồn gồm 18 nguồn giống nhau, m...

0
Chương 2: Dòng Điện Không Đổi

Một bộ nguồn gồm 18 nguồn giống nhau, mỗi cái có suất điện động 2 V và
điện trở trong 0,15 Ω mắc thành 3 dãy, mỗi dãy có 6 nguồn mắc nối tiếp. Suất điện
động và điện trở trong của bộ nguồn là
A. 12 V; 0,3 Ω. B. 36 V; 2,7 Ω.
C. 12 V; 0,9 Ω. D. 6 V; 0,075 Ω.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

áp dụng vào công thức ta tìm dc đáp án đúng là A nhé bạn

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP