Khi dòng điện chạy qua nguồn điện thì...

Chương 2: Dòng Điện Không Đổi Khi dòng điện chạy qua nguồn điện thì c...

2
Chương 2: Dòng Điện Không Đổi

Khi dòng điện chạy qua nguồn điện thì các hạt mang điện chuyển động có
hướng dưới tác dụng của lực:
A. Cu long B. hấp dẫn C. lực lạ D. điện trường

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
-1

là lực lạ nên chọn C bạn nhé

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP