Bài 4 Công của lực điện - Giải...

Bài 4. Công của lực điện - Giải câu 5 Trang 25 - Sách giáo khoa Vật l...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Chọn D. \(+ 1,6.10^{-18}(J).\)

\(A=qEd=+1,6.10^{-19}.10^3.10^{-2}=+1,6.10^{-18}ư(J).\)

Gửi 5 năm trước

1
electron la dien tich am – Phạm Hùng Dũng3 năm trước
Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP