Bài 35 Thực hành: Xác định tiêu cự...

Bài 35. Thực hành: Xác định tiêu cự của thấu kính phân kì - Giải bài ...

0
Bài 35. Thực hành: Xác định tiêu cự của thấu kính phân kì - Giải bài 1 Trang 219 - Sách giáo khoa Vật lí 11

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Đối với thấu kính phân kì, vật AB luôn cho ảnh ảo A'B' cùng chiều và nhỏ hơn vật.

Quy ước dấu của các đại lượng trong công thức: \(f=\dfrac{d.d'}{d+d'}\)

- d > 0: vật thật

- d< 0: vật ảo

- d' > 0: ảnh thật

- d' < 0: ảnh ảo

- f > 0: thấu kính hội tụ

- f < 0: thấu kính phân kỳ

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP