Bài 25 Tự cảm - Giải bài 5...

Bài 25. Tự cảm - Giải bài 5 Trang 157 - Sách giáo khoa Vật lí 11

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Chọn C. Suất điện động tự cảm có giá trị lớn khi dòng điện có giá trị lớn.

Vì suất điện động tự cảm có độ lớn tỉ lệ với tốc độ biến thiên của cường độ dòng điện: \(e_{tc}=-L \dfrac{\Delta i}{\Delta t}\)

Do đó: cấu A, B, D đúng \(\Rightarrow \) câu C sai.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP