Một dòng điện không đổi có cường độ...

Chương 2: Dòng Điện Không Đổi Một dòng điện không đổi có cường độ 3 A...

0
Chương 2: Dòng Điện Không Đổi

Một dòng điện không đổi có cường độ 3 A thì sau một khoảng thời gian có
một điện lượng 4 C chuyển qua một tiết diện thẳng. Cùng thời gian đó, với dòng điện
4,5 A thì có một điện lượng chuyển qua tiết diện thằng là:

A. 4 C.

B. 8 C.
C. 4,5 C.

D. 6 C.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án là 6C nên chọn đáp án D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP