Cường độ dòng điện có biểu thức định...

Chương 2: Dòng Điện Không Đổi Cường độ dòng điện có biểu thức định ng...

0
Chương 2: Dòng Điện Không Đổi

Cường độ dòng điện có biểu thức định nghĩa nào sau đây:
A. I = q.t B. I = q/t C. I = t/q D. I = q/e

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

B là đáp án đúng nhé bạn

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP