Hai acquy có suất điện động 12 V...

Chương 2: Dòng Điện Không Đổi Hai acquy có suất điện động 12 V và 6 V...

0
Chương 2: Dòng Điện Không Đổi

Hai acquy có suất điện động 12 V và 6 V, có điện trở trong không đáng kể
mắc nối tiếp với nhau và mắc với điện trở 12 Ω thành mạch kín. Cường độ dòng điện
chạy trong mạch là
A. 0,15 A. B. 1 A. C. 1,5 A. D. 3 A.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

(12+6):12 =1,5

đáp án C nhé bạn

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP