Khi một tải R nối vào nguồn suất...

Chương 2: Dòng Điện Không Đổi Khi một tải R nối vào nguồn suất điện đ...

0
Chương 2: Dòng Điện Không Đổi

Khi một tải R nối vào nguồn suất điện động ξ và điện trở trong r, thấy công
suất mạch ngoài cực đại thì:
A. ξ = IR B. r =R C. PR = ξI D. I = ξ/r

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án B là đúng

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP