Một nguồn điện có suất điện động ξ...

Chương 2: Dòng Điện Không Đổi Một nguồn điện có suất điện động ξ = 12...

0
Chương 2: Dòng Điện Không Đổi

Một nguồn điện có suất điện động ξ = 12V điện trở trong r = 2Ω nối với điệntrở R tạo thành mạch kín. Tính cường độ dòng điện và hiệu suất nguồn điện, biết R >2Ω, công suất mạch ngoài là 16W:
A. I = 1A. H = 54%

B. I = 1,2A, H = 76,6%
C. I = 2A. H = 66,6%

D. I = 2,5A. H = 56,6%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

ta tìm dc I=2A và H=66.(6)%

nên ta chọn đáp án C

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP