Câu phát biểu nào sau đây đúng? A...

Chương 1: Điện Tích. Điện trường Câu phát biểu nào sau đây đúng? A. E...

0
Chương 1: Điện Tích. Điện trường

Câu phát biểu nào sau đây đúng?

A. Electron là hạt sơ cấp mang điện tích 1,6.10-19 C.
B. Độ lớn của điện tích nguyên tố là 1,6.1019 C.
C. Điện tích hạt nhân bằng một số nguyên lần điện tích nguyên tố.
D. Tất cả các hạt sơ cấp đều mang điện tích.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án C là đúng

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP