Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời 1930...

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (1930) là bước ngoặt vĩ đại của cách mạ...

0
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (1930) là bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam vì đã chấm dứt
vai trò lãnh đạo của giai cấp tư sản Việt Nam. vai trò lãnh đạo của giai cấp phong kiến Việt Nam. thời kì khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo.hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
thời kì khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP