Từ thắng lợi của Cách mạng tháng Tám...

Từ thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945, Đảng Cộng sản Việt Nam...

0
Từ thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945, Đảng Cộng sản Việt Nam có thể rút ra bài học kinh nghiệm nào để đảm bảo sự thắng lợi của cách mạng hiện nay ?
Đảng phải tập hợp các lực lượng yêu nước rộng rãi. Đảng phải nắm bắt tình hình thế giới kịp thời. Đảng phải linh hoạt kết hợp các biện pháp đấu tranh.Đảng phải có đường lối đúng đắn.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Đảng phải có đường lối đúng đắn.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP