Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt...

Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam mang tính chất là cuộc cách mạng

0
Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam mang tính chất là cuộc cách mạng
dân chủ tư sản kiểu cũ.vô sản. tu sàn.dân tộc, dân chủ nhân dân.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
dân tộc, dân chủ nhân dân.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP