Dưới tác động của cuộc khai thác thuộc...

Dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân P...

0
Dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp (1919 - 1929), nền kinh tế Việt Nam có đặc điểm gì nổi bật ?
Phát triển độc lập tự chủ, có thị trường mở rộng ra nhiều nước. có sự chuyển biến hơn trước nhưng bị kìm hãm và lệ thuộc chặt chẽ vào kinh tế Pháp. Nền kinh tế tư bản chủ nghĩa du nhập.Phát triển cân đối giữa các ngành.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
có sự chuyển biến hơn trước nhưng bị kìm hãm và lệ thuộc chặt chẽ vào kinh tế Pháp.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP