Đảng nắm quyền lãnh đạo phong trào đấu...

Đảng nắm quyền lãnh đạo phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Ấn ...

0
Đảng nắm quyền lãnh đạo phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Ấn Độ sau Chiến tranh thế giới thứ hai là?
Đảng Dân tộc.Đảng Quốc đại.Đảng Nhân dân.Đảng Cộng sản.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Đảng Quốc đại.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP