Dạng phôtpho nào sau đây có thể được...

Chương 1: Chuyển Hoá Vật Chất Và Năng Lượng Dạng phôtpho nào sau đây ...

0
Chương 1: Chuyển Hoá Vật Chất Và Năng Lượng

Dạng phôtpho nào sau đây có thể được hấp thụ vào trong cơ thể thực vật?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Có 2 dạng phôtpho có thể được hấp thụ vào trong cơ thể thực vật, đó là: PO43- và H2PO4-

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP